Kamna

Bystřice nad Olší

Kachlová kamna se dvěma  topeništi. Klasické sporákové kamna na vaření navazují na kamna pro vytápění domu. Hypokaustem (sálavá stěna) se vytápí horníhí patro domu. V těchto kamnech je osazena krbová vložka ROMOTOP KV025LN řízená automatickou regulací TIMPEX reg200 . Kachloví je od fy. Hein a sporákové kování je od fy. ŘEHULKA.