Kamna

Bělá na Hlučínsku

Omítané šamotové kamna se zděným bezroštovým topeništěm a ležatými  tahy v délce 5,4 m. Ohniště a tahy jsou vyzděny šamotem Fy. RATH , vnější plášť jsou pláty tl. 30mm Fy. PD Refractories. Mezi ohništěm a tahem je umístěna celolitinová trouba.Kamna jsou postavena na půdoryse 220x160cm.